Նորություններ

Քննարկում Արդարադատության նախարարությունում ժամկետանց վարկերի առողջացման հայեցակարգային ուղղությունների վերաբերյալ

23.12.2021

2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Արդարադատության նախարարության կողմից կազմակերպվել էր քննարկում ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են ժամկետանց վարկերի առողջացման հայեցակարգային ուղղությունների վերաբերյալ որոշ հարցեր:

Ֆինանսական ոլորտում ժամկետանց վարկերի առողջացման ծրագրի կարիքի գնահատում և համապարփակ վերլուծություն իրականացնելու համար բանկերից և վարկային կազմակերպություններից անհրաժեշտ տեղեկություն ստանալու նպատակով ներկայացվել է ժամկետանց վարկերի առողջացման հայեցակարգային ուղղությունների վերաբերյալ հարցաթերթիկը, որը ներառում է նաև վիճակագրական տվյալների հավաքագրման համար անհրաժեշտ հարցեր: Սույն գործընթացում վարկային կազմակերպությունների ակտիվ ներգրավվածությունը կօգնի հայեցակարգային ուղղություններով բարձրացված խնդիրների ձևակերպման ու դրանց լուծումների որոշման գործընթացները կազմակերպել առավել արդյունավետ: