Հաշվետվություններ

Ամսեկան հաշվետվություններ

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիայի անդամներն իրենց տնտեսական գործունեության վերաբերյալ ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիային (ՀՀ ՎԿԱ) ամսական կտրվածքով տրամադրում են տասը տնտեսական ցուցանիշներ: Այդ ցուցանիշների հիման վրա Վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիան իրականացնում է ֆինանսական վերլուծություն, որի նպատակն է ասոցիացիայի անդամներին ներկայացնել վարկային ինդուստրիայում տեղի ունեցող տնտեսական շարժերը:

Տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցիացիան «ՀՀ Հասարակական կազմակերպությունների մասին»  օրենքով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնում է գործունեության տարեկան հաշվետվություն: Համաձայն Ասոցիացիայի կանոնադրության կազմավորվել է Վերստուգիչ հանձնաժողով, որը կատարել է Ասոցիացիայի ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգում և տվել է Ասոցիացիայի գործունեության և գույքի օգտագործման վերաբերյալ իր եզրակացությունը: