ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցացիա հկ

«Բլեսս» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

«Բլեսս» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

www.bless.am

«ԲԼԵՍՍ» Ունիվերսալ Վարկային կազմակերպության առաքելությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բարձորակ և մատչելի վարկային ծառայությունների մատուցումն է` ի շահ Ընկերության և նրա հաճախորդների:

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները առևտրային (ձեռնարկատիրական) և սպառողական վարկերի, հիփոթեքային վարկերի և երաշխիքների տրամադրումն է: Ընկերության վարկային գործունեության կարևորագույն թիրախային խումբ են հանդիսանում տնտեսության տարբեր ճյուղերում տնտեսավարող փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները: