ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցացիա հկ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎՅ ՓԲԸ

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎՅ ՓԲԸ

www.finca.am

ՖԻՆՔԱ ԻՆԹԵՐՆԵՇՆԼԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնավոր լուծումների միջոցով հաղթահարել աղքատությունը` օգնելով մարդկանց ստեղծել ակտիվներ ու նոր աշխատատեղեր և բարձրացնել իրենց կենսամակարդակը:

ՖԻՆՔԱ ԻՄՓԵՔԹ ՖԱՅՆԵՆՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
Լինել ոչ ավանդական համայնքային ֆինանսական կառույց, որը պատասխանատու կերպով և շահույթով մատուցում է նորարարական և օգտակար ֆինանսական ծառայություններ՝ հնարավորություն ընձեռելով ցածր եկամուտ ունեցող անհատներին և համայնքներին ներդրում կատարելու իրենց ապագայում։