«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«Պրեմիում Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

premiumcredit.am

Մեր կազմակերպության առաքելությունն է՝ միկրո, մանր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեության խթանմամբ նպաստել տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացմանը։ Հատուկ ուշադրության է արժանանալու գյուղական համայնքներում վարկավորման ծավալների աճը, որը, ինչ խոսք, հանդիսանալու է գյուղատնտեսության զարկերակներից մեկը։