«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«Կամուրջ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

kamurj.am

Տրամադրել մատչելի ֆինանսական և գործարարության աջակցմանն ուղղված այլ ծառայություններ ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին, նաև գերփոքր և փոքր ձեռներեցությամբ զբաղված անձանց` նրանց սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման նպատակով: