«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ

fca.am

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա»  ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն առևտրային կոոպերատիվը առաքելությունն է բարելավել կյանքի որակը Հայաստանի Հանրապետության գյուղերում` մատուցելով կոոպերատիվ սկզբունքների վրա հիմնված մատչելի ֆինանսավարկային ծառայություններ: