«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

globalcredit.am

«ԳԼՈԲԱԼ ԿՐԵԴԻՏ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության ստեղծման հիմնական նպատակն ու առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի առաջատար դիրքերում հայտնվելն է, վարկային գործառնությունների իրականացման լայն հնարավորություններով հանրությանը ներկայանալն ու ինչու չէ նաև մրցակցային շուկայում լուրջ դերակատարություն ունենալը:Այս ամենի ներքո կազմակերպության ամբողջ ռազմավարությունը և հետագա գործունեության ամբողջ ուղղվածությունը պայմանավորված է նշյալ ուղենիշով: