ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցացիա հկ

«Արֆին» ՎՄ ՍՊԸ

«Արֆին» ՎՄ ՍՊԸ

Կազմակերպության առաքելությունը՝

www.arfin.am

Կազմակերպության առաքելությունը՝

Մատուցել որակյալ ֆինանսական ծառայություններ , նպաստել հաճախորդների կենսամակարդակի բարձրացմանը:

Կազմակերպության նպատակը՝

Ապահովել վարկերի արագ տրամադրման և որակյալ սպասարկման բարձր մակարդակ
Ապահովել կայուն եկամուտ մասնակիցներին
Նպաստել աշխատակիցների բարեկեցությանը