«Գառնի Ինվեստ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«Գառնի Ինվեստ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

garniinvest.am

«ԳԱՌՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ (գրանցված ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 10.10.2006թ.)