ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցացիա հկ

«Արմենիան լիզինգ քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«Արմենիան լիզինգ քամփնի» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.armleasing.am

Ընկերության առաքելությունն է․ լինել անընդհատ զարգացող, նորարար և կայուն ֆինանսական գործընկեր` տրամադրելով ճկուն և բարձրակարգ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական (խորհրդատվական, ուսուցողական, տնտեսության առանձին ճյուղերի զարգացմանը օժանդակող) ծառայություններ տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործող տնտեսվարող սուբյեկտներին և բնակչությանը:
Ընկերությունն իր գործունեությունը ուղղում է առավելապես փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը և մի շարք ֆինանսական գործիքների կիրառման միջոցով ՀՀ տնտեսության ներքին ֆինանսավորման համակարգի ընդլայնմանը նպաստելուն՝ ելնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական շահերից: