ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցացիա հկ

«Էկլօֆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

«Էկլօֆ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

www.eclof.am

ԷԿԼՕՖ Առաքելությունը`միկրովարկավորման միջոցով նպաստել սոցիալական արդարության և մարդկային արժանապատվության ապահովմանը:

ԷԿԼՕՖ ՈւՎԿ ՍՊԸ-ն իր նպատակներն իրականացնելիս ձգտում է բարձր պահել իր՝ որպես միջազգային միկրոֆինանսական ցանցի անդամի հեղինակությունը՝ իր հաճախորդներին մատուցելով բարձրորակ ֆինանսական ծառայություններ և խորհրդատվություն: Միաժամանակ ընկերությունը ձգտում է ունենալ կարևոր դերակատարում գյուղական համայնքների զարգացմանը և աղքատության հաղթահարման գործում: