ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցացիա հկ

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

«Արեգակ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ

www.aregak.am

Կազմակերպության առաքելությունն է նպաստել գերփոքր և փոքր ձեռնարկատերերի տնտեսական զարգացմանը` տրամադրելով բարձրորակ, մատչելի և կայուն ֆինանսական ծառայություններ:

Կազմակերպության տեսլականն է լինել դինամիկ և պատասխանատու ֆինանսական ընկերություն, որը բազմաթիվ վարկատեսակներ է տրամադրում Հայաստանի Հանրապետությունում  իր թիրախային շուկայում: