ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ասոցացիա հկ

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ

«Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա» ՈՒՎԿ ԱԿ

www.fca.am

"Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" Ունիվերսալ վարկային կազմակերպության առաքելությունը, տեսլականը և հիմնական արժեքները  արտահայտում են  կազմակերպության  Դիտորդ խորհրդի, ղեկավարների և անձնակազմի՝  կայուն կոոպերատիվ կառույցի միջոցով  գյուղատնտեսական արտադրությունը զարգացնելու նպատակաուղղվածությունը:

Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիայի առաքելությունն է բարելավել կյանքի որակը  Հայաստանի Հանրապետության գյուղերում` մատուցելով կոոպերատիվ սկզբունքների վրա հիմնված մատչելի ֆինանսավարկային ծառայություններ:
Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիայի տեսլականն է ՀՀ-ում  գյուղատնտեսական  վարկային  ներդրումներով լինել առաջատարը  վարկային  կազմակերպությունների մեջ` հաճախորդներին մատուցելով նախընտրելի  ծառայություններ: