«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

«Էքսպրես Կրեդիտ ՈՒՎԿ» ՓԲԸ

exspresscredit.am

Ընկերության Առաքելությունն Է
Մատուցել բարձրորակ և միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող վարկային և խորհրդատվական ծառայություններ, գրավել կայուն և առաջնային դիրքեր վարկավորման շուկայում` ընձեռելով հաճախորդներին հնարավորություն բարելավելու իրենց կյանքը:

Ընկերության Նպատակն Է`
առաջնակարգ ծառայությունների և որակյալ սպասարկման շնորհիվ հասնել հաճախորդների առավելագույն բավարարվածությանը
ստեղծել արդյունավետ և նպատակասլաց աշխատակիցներից կազմված «թիմ»
ապահովել և պահպանել վարկային պորտֆելի բարձր, որակ, կայուն և երկարաժամկետ եկամուտ մեր բաժնետերերի համար: