«Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

«Անիվ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

aniv.am

 Ընկերության գործունեության հիմնական նպատակն է շարունակել իր հիմնադրի` «Անիվ» հիմնադրամի առաքելությունը, որն ուղղված է ՀՀ հեռավոր գյուղական վայրերի բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանը, աղքատության և արտագաղթի կրճատմանը: