«Ագրոլիզինգ ԼՎԿ» ՍՊԸ

«Ագրոլիզինգ ԼՎԿ» ՍՊԸ

agroleasing.am

Ընկերության առաքելությունը

  • Վարկավորման և ֆինանսական վարձակալության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերության ոլորտում փոքր և միջին բիզնեսի խթանումը:
  • Ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքներին և փոքր բիզնեսով զբաղվող անձանց ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը:
  • Բնակչության առավել խոցելի, համեմատաբար ցածր եկամուտներ ունեցող և տնտեսապես ակտիվ բնակչության համար փոխառու միջոցների հասանելի դարձնելը, ինչպես նաև վարկառուների կենսամակարդակի բարելավումը: