«Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

«Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ

norhorizon.am

“Նոր Հորիզոն” ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ը ստեղծվել է Հայաստանում աղքատության հաղթահարմանն աջակցելու, փոքր ու միջին ձեռներեցությունը զարգացնելու, հեռավոր և սահմանամերձ շրջաններում ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը հասանելի դարձնելու առաքելությամբ: