«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ

«Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈւՎԿ ՓԲԸ

fastcredit.am

Ապահովել հասարակության ֆինանսական ծառայություններից օգտվելու մշակույթի աճ, ձեռքբերել վստահելի, բարեխիղճ և թափանցիկ գործընկերոջ և ֆինանսական խորհրդատուի համբավ և ստեղծել հնարավոր պայմանները բարելավելու, զարգացնելու և արդարացնելու բոլոր շահագրգիռ կողմերի՝ Կազմակերպության, հաճախորդների, գործընկերների, ներդրողների, աշխատակիցների և պետության սպասելիքները։